حبوبات و غلات

ماش 450 گرم بازرگان
ارزن 900 گرم بازرگان
لوبیا قرمز جگری 900 گرم بازرگان
نخود 900 گرم بازرگان
لوبیا چیتی 900 گرم بازرگان
سویا 900 گرم بازرگان
لپه 900 گرم بازرگان
لوبیا سفید 900 گرم بازرگان
عدس 900 گرم بازرگان
لیمو عمانی150 گرم بازرگان
نخودولوبیا مخلوط 900 گرم بازرگان
کشمش پلویی 350 گرم